Vad du bör ha i åtanke innan du väljer marktegel till ditt hem